Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:12' 25-03-2010
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 614
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢN TỰ NHẬÏN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm học: 2009-2010
Họ và tên: Phạm Văn Trung
Đơn vị công tác : Trường THCS Ngọc Liên.
Nhiệm vụ được phân công :
Giáo viên dạy môn Toán 8A3, 8A4 .
Nhiệm Lớp 8A3
Sau quá trình phấn đấu từ đầu năm học 2009 – 2010 đến nay tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Cụ thể như sau:
1. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng chính trị: Bản thân luôn nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, có tư tưởng chính trị vững vàng.
b. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước: Bản thân luôn chấp hành đúng đường lối chủ trương của các cấp Đảng, chính quyền cũng như ngành đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tôn trọng luật pháp.
c. Chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động: Bản thân luôn thực hiện đúng nội qui và qui chế do ngành và nhà trường đề ra. Ngày giờ công lao động luôn đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, không đi trể về sớm.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống:
Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên. Đấu tranh chống những hành vi tiêu cực trong nhà trường, thể hiện đúng mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp của nhân dân.
đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác, quan hệ với đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ lẫn nhau, trung thực trong công tác. Có tinh thần phục vụ tốt đối với nhân dân và giúp đỡ học sinh trong học tập.
e. Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức lối sống: Tốt
2. Về chuyên môn nghiệp vụ:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
Đảm bảo hồ sơ sổ sách soạn giảng theo phương pháp mới. Ứng dụng tin học văn phòng vào công việc soạn giảng.
Hoàn thành tốt công tác chuyên môn khi nhà trường phân công.
Có gờ dạy giỏi , hồ sơ xếp loại tốt.
b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Bản thân luôn tự học tự rèn qua nhiều hình thức như: đọc sách báo, xem truyền hình.
Coi trọng việc học hỏi kinh ngiệm ở thầy cô và đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn.
Tham gia học các lớp bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ và có chất lượng.
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với học sinh trong giảng dạy cũng như trong công việc được nhà trường đoàn thể giao cho.
c. Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ : Tốt.
3. Khả năng phát triển:
- Có khả năng phát triển chuyên môn ( Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện)
-Có ý thức tham gia tốt các hoạt động xã hội do nhà trường , địa phương tổ chức.
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
Ưu điểm:
- Không né tránh trách nhiệm được giao.
- Không ỷ lại vào người khác, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
- Làm việc theo đúng khả năng của bản thân, trung thực khi báo cáo.
- Cố gắng giúp đỡ học sinh tiến bộ.
- Làm việc với trách nhiệm cao, không đòi hỏi vụ lợi cho bản thân.
-Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao của một người giáo viên.
Khuyết điểm:
-Không có khuyết điểm nào đáng kể.
5. Tự đánh giá, xếp loại chung: Xuất sắc.
Ngọc liên, ngày 26 tháng 02 năm 2010.
Người tự nhận xét, đánh giá.Phạm Văn Trung
Nhận xét, đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HIỆU TRƯỞNGTrịnh Văn Luân

 
Gửi ý kiến